Get Adobe Flash player

ћедиа

¬идове индиго

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

«вездата на родни€ футбол си€ел в "клубните" цветове на шестата раса

ƒимитър Ѕебратов е дете индиго

»скрен поглед, сведен надолу, който р€дко среща очите на събеседника. –анима душа на елен, в ко€то вс€ка лоша дума резонира като плачещ "—традивариус". “ова са само част от белезите, по които специалистите намират и доказват децата индиго. —ензационно тестът им за принадлежност към най-новата човешка раса се оказа положителен и за звездата на родни€ футбол ƒимитър Ѕербатов.

"јко н€кой все още се чуди защо Ѕербатов не е перде като съотборника си ”ейн –уни или защо сдаде без бой националната фланелка - отговорът се крие именно в цвета на аурата му. ѕри тези индивиди конвенционалната земна логика просто не работи", коментират родни парапсихолози.

"ћитко е доста интровертен, надарен с безброй таланти. “ой може да пише, рисува, за футбола дори не говорим. јко го замерим с уреда ауракамера, убеден съм, че биополето му ще свети в индигово-виолетови€ спектър", за€ви рейки мастър ƒе€н  олев. “ой е един от ловците на свръхнадарени деца, които издирва с високотехнологична джаджа (интервю с  олев четете по-надолу).

“ерминът деца индиго обаче не е точен, защото не всички са хлапета. ≈кспертите твърд€т, че това са духове с миси€, които се прераждат на зем€та от край време. Ќапоследък обаче започнали да идват масово на вълни през десет години. ѕричината - тр€бва да осъществ€т прехода от петата материална човешка раса към шестата - на духа.

ѕървата индиго вълна сл€зла на зем€та през 1970 година. ’ората, в които се въплътили, про€в€вали агреси€ и имали болезнено чувство за справедливост. ¬торото индигово поколение започнало да се преражда след 80-те години. ѕодир т€х дошли кристалните деца.

јко изчислени€та на специалистите са точни, то Ѕербатов (роден на 30 €нуари 1981 година), принадлежи към втората индиго вълна.

"“е са много чувствителни, хармонични и люб€щи индивиди. ѕо-сензитивни са от околните. ≈дна лоша дума или негативно събитие в т€хната душевност получават огромен отзвук и трудно се съвземат. «а това стресът при т€х е основни€т препъникамък за велики дела", об€сни нумероложката маг «орница. ¬същност именно стресът бе думата, с ко€то Ѕербо оправда и разд€лата си с национални€ отбор.


ƒе€н  олев: ƒа тренира финта на чакрите

- √-н  олев, наистина ли Ѕербатов е дете индиго и има ли това връзка с неговата зоди€?

- »ма, но тази връзка не е задължителна. ¬ случа€ обаче имаме поразително съвпадение между зоди€та на човека и цветови€ спектър, с който ¬селената го зарежда с духовна сила. ¬същност вашето откритие напълно се припокрива и с моите наблюдени€ върху енергетиката на ћитко. Ќа два пъти по време на сеанс съм сканирал от дистанци€ аурата му. ќтговорно мога да за€в€, че т€ си€е в индигово-виолетови нюанси. «а да бъда на 100% сигурен обаче, тр€бва да го замер€ и с уреда аура камера.

- — какво индиговите хора са по-различни от останалите?

- ¬ ежедневието действаме според повелите на материалните енергийни центрове - първа, втора, трета чакра, които отговар€т за храна, секс и т.н. »ндигото приоритетно се движат според другите духовни енергийни центрове - на сърцето - зелена чакра, на интуици€та - синьо-виолетова и коронната - б€ла, с ко€то осъществ€ват връзката си с ритъма на  осмоса. «а т€х старите хора много точно са казали - вита€т в облаците или в€тър ги вее на б€ла кобила. ѕоследната поговорка е много точна, защото аурата на тези хора освен виолетова и лавандулова нер€дко е б€ла, изпълнена с божествена любов.

- ўом са толкова одухотворени, къде е проблемът тогава?

- ќт биоенергийна гледна точка н€ма такъв - те са съвършени, ѕовечето гении като ћоцарт, ƒа ¬инчи, јйнщайн са станали такива благодарение на сво€та свръхсензитивност да улав€т информаци€та (музика, познание, формули), спусната свише от астрала. Ќ€кои могат да общуват с духове, имат €сновидски прозрени€, мест€т с мисълта си предмети, подсъзнателно управл€ват времето. Ќо когато тр€бва да вършат нещо на земно ниво, индигото не могат да превключат трансмиси€та си на енергийните предавки. ѕоради тази причина индиговите същности срещат неразбиране в обществото. «ащото вместо да взимат - дават, вместо да мраз€т, обичат, вместо да се подчин€ват на ред, го рушат. ќбразно казано - не се вписват в картинката.

-  акво бихте посъветвали ћитко Ѕербатов?

- ѕървото, което казвам на всеки, потърсил помощ при мен, е да осъзнае, че е различен. ѕосле вече тр€бва да научи как да хармонизира т€лото и връзката му със звездни€ дух, който непрекъснато го тегли нагоре към високите нива. Ќека действи€та му се ръковод€т от любовта, прошката и милосърдието, което Ѕербатов прави чрез широката си благотворителна дейност. Ќо когато му предстои мач, да спуска пердето (енергийни€ щит) и да превключва на земните енергийни предавки - агреси€та и парите. “ака скоро ще вкарва повече голове, отколкото н€кога си е представ€л.

- »ндиговите проблеми не идват ли от сблъсъка между петата раса и новата шестата?

- —тарите източни и по-новите западни пророчества говор€т едно и също - за преломен момент в начина на мислене на ц€лото човечество. “ой ще се осъществи именно от децата индиго. »ма обаче една опасност, ко€то и други изследователи съзират. “ъй като са гнетени и потискани от старата раса, шестата се затвар€ още повече в себе си. “ака се превръща в отрицателно индиго, т.е. божествената любов обръща пол€ритета си в омраза, гн€в, злоба, агреси€. Ѕългари€ е на второ м€сто в света по надарени индивиди след  итай, но 80% от т€х са на път да се превърнат в отрицателно индиго. “ези деца тр€бва да станат приоритет на ц€лата държава, защото са важни и от стратегическа гледна точка. ¬ близко бъдеще индигово-виолетовите същности ще бран€т страната ни от стихии и земетресени€ само със силата на мисълта си. “ака или иначе катаклизмите в бъдеще ще се множат и нашите създатели ни дават това средство за защита. ’ората, които усещаме вибрациите от фините измерени€, го знаем, скоро и цели€т св€т ще прогледне. ѕекин вече обучава сво€ арми€ от шестата раса.

ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев