Get Adobe Flash player

ћедиа

¬идове индиго

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

ћанна небесна ще се излее върху Ѕългари€ този петък. Ћъчи, идващи от междуизмерното космическо пространство, ще помогнат на хората да решат свои здравословни и емоционални проблеми. —поред посветени люде ден€т ’ съвпада с есенното равноденствие по нашите ширини. “огава ще се извърши пренастройка на енергетиката на ц€лата «ем€. ѕроцесът ще се почувства осезаемо в енергийните центрове, с които държавата ни изобилства. "¬ такива дни, ако сте подготвени и медитирате, ще израстете в духовната си еволюци€", твърд€т езотериците. “е об€сниха, че този есенен космически дъжд ще донесе обновление и изцеление. Ќай-доброто м€сто за улав€нето му са древните тракийски светилища, известни от дълбока древност като средища на човека с фините светове. ћедитаци€ в офиса или вкъщи обаче също дава необходими€ резултат.

¬ ритъма на √е€

"јко по това време сте вкъщи, ще ви тр€бват малко повече усили€, за да се свържете с »зточника. ѕуснете си релаксираща музика, запалете ароматни свещи и се концентрирайте върху ударите на сърцето си. ƒишайте с ритъма на «ем€та. ¬дишвайте с четири удара на сърцето, задържайте 4 и издишайте за същи€ интервал", съветва Ѕо€н ћанолев, експерт по духовни практики. √уруто за€ви, че при изгрева на ≈сенното слънце е хубаво човек да си представи как то идва, за да отмие лошата му карма. "¬ точни€ час визуализирайте небесен лъч от б€ла светлина и помолете учтиво болестите и лошите обвързаности да напуснат т€лото и живота ви. «ащото всеки проблем на земно ниво е кармично изпитание. ѕриемете в себе си урока и поискайте освобождаване от про€влението му на физическо ниво", раз€сни ћанолев. Oт изключително значение било и съзнателното насочване на есенни€ витален импулс към нашето биоплазмено т€ло. “ъй като енерги€та следва мисълта, решилите да опитат тр€бва да прослед€т как космически€т лъч се спуска през главите им, протича през т€хното т€ло и отмива всички негативни натрупвани€. Ќакра€ ц€лата шлака се отлага в €дрото на «ем€та, където изгар€.
"ѕроцесът по пречистване на кармата стартира в часа на есенното равноденствие (12:04). ѕомнете обаче, че прозорецът, през който ¬селената дава втори шанс, ще е отворен точно девет минути до 12:13", уточни ћанолев.
—поред астрономите тази година есента в —еверното полукълбо започва на 23 септември в 12:04 ч българско време. ¬ този ден директните слънчеви лъчи падат точно върху екватора.

—ърцето на ќрфей


—поред метафизици през това време —лънцето ретранслира към «ем€та различни витални кодове. ¬ ден€ на равноденстви€та те попадат директно в магнитосферата на √е€ и препълват изворите на живота, намиращи си в най-древните светилища. “ова е период на пречистване, на отказ от стари и ненужни навици. —тари дрехи, които не се нос€т, да се дар€т или да се изгор€т. “огава ще има отключване и на късмета. ¬ светилището на ќрфей “атул пък разбитите от любовни мъки и болести сърца получават ремонт от невидими същества, зареждайки ги с космична любов", коментира рейки мастър ƒе€н  олев. “ой сравни енерги€та, ко€то есенното равноденствие носи, с концерт.
"¬ие се намирате на последни€ ред в огромна зала. ƒо вас долитат силно изкривени звуци, а оркестърът виждате като н€каква точка там нейде долу. ј сега си представете, че сте на сцената, а около вас лет€т пъстроцветни дъги, симфони€ от звуци ви пронизва така, че ц€лото ви т€ло започва да вибрира с ритмуса на ¬селената. “очно това ще се случи на 23 септември", описа  олев, който се слави като изследовател на човешката аура. “ой сподели, че именно по същото време през 2002 г. е получил особено небесно познание.
"’ората мисл€т, че човешкото т€ло има само седем енергийни центъра, които съответстват на важни органи и жлези с вътрешна секреци€. »ма обаче още 5, с които можем да пътешестваме из галактиката", твърди сензационно ƒе€н  олев. » по€сн€ва, че получил активаци€ на 13-чакрената си система именно по време на едно есенно равноденствие.

 люч към ¬селената

"Ѕ€х на едно слабо познато м€сто - светилището със 150-те слънца ѕалеокастро край “ополовград. “о дава изключително мощна връзка с  осмоса. јко на 23-и хората отидат там, имат гол€м шанс да получат видени€та и биоенергийните настройки, с които б€х дарен и аз", разказва рейки-мастъра. ¬ древната обсерватори€, върху ко€то са изсечени соларни дискове, той медитирал.
¬ един момент изпаднал в н€какъв странен унес. ѕочувствал първо прилив на много тежка енерги€, ко€то буквално го вцепенила: "ѕревърна ме в камък, после лъчите от  осмоса се смениха с много ефирни и усещането бе за летеж в пространството. ѕо€ви се жрецът на траките. —лед него върху скални€ комплекс излезе жена с кристално б€ла аура. Ѕеше много висока, над 3 метра. јко сега хората € срещнат, да не се плашат, а да € слушат с ц€лото си сърце. “€ дава ценни напътстви€. —лед това т€ активира високата енергетика в т€лото ми- 13-чакрената система, ко€то са познавали и египт€ните", разкрива факти извън сетивни€ си опит  олев.
—поред него осма чакра се намира на 30 см над главата ни. ƒевета е на 1,5 м нагоре. ƒесета излиза в атмосферата, а 11-а окончава в близките съзвезди€. 12-и€т ни енергиен център  олев откривал във ¬селената. “ам намирал кой е човекът като космически дух. » ако е болен или объркан, му помагал да намери себе си. „акра номер 13 е личната ни мъгл€вина в пространството. “ова е нашата персонална вселена, ко€то творим след дълъг път на еволюци€ на аурата и духа ни.
¬ечен живот
"ƒостигайки до това ниво, пробуденото съзнание никога не заспива, а опитът остава достъпен през всичките прераждани€ на духа. ѕредставете си да се учим хил€ди години, без да забрав€ме след смъртта. “ова е вечни€т живот, за който се говори в свещените книги. “ова са правили египт€ните, както и древните жреци в светилища като ѕалеокастро и “атул", убеден е рейки-мастър  олев. “ой припомни и един прелюбопитен факт. ѕрез 1973 г. експедици€та на проф. јлександър ‘ол се натъкнала в тракийското слънчево светилище край “ополовград на крилат слънчев диск. »зумлението им било гол€мо, тъй като подобни артефакти имало чак в ≈гипет.

http://newsite.standartnews.com/lyubopitno-misterii/esenta_idva_s_manna_nebesna_-116357.html

ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев