Get Adobe Flash player

ћедиа

¬идове индиго

”слуги

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

≈нергийни лечени€ (корекци€ на аурата)

≈нергийно лечение

≈нергийно лечение представл€ва форма на корекци€ на аурата. »зползва се био-енерги€. Ѕалансират се чакрите и се премахват отрицателните въздействи€ по аурата.

≈нергийна защита

≈нергийна защита - »ндивидуален космически щит тр€бва да има всеки човек. ¬ърху аура снимката т€ се изобраз€ва в най-горната част и се нарича също така енергийна шапка (ореол). “€ е нужна за нашето психическо равновесие и емоционално състо€ние.

Ќ€колко вида отрицателни вли€ни€ върху аурата:

Ќарушение на индивидуални€ космически щит

Ќарушение на индивидуални€ космически щит - ¬оди до психически разстройства, хронична умора и различни забол€вани€.

 армични нарушени€

 армични нарушени€

ќтрицателно въздействие

ќтрицателно въздействие (маги€) - ¬оди до нарушение на баланса, сънуване на кошмари, нервни кризи, безсъние, болки в гърба, кръста, ст€гане на главата, липса на щастие.

Ќарушение на «емната енерги€

Ќарушение на «емната енерги€ - ¬оди до проблеми с краката

„есто срещано €вление е енергийно прикачване с куки, което причин€ва изтегл€не на положителната енерги€ на даден индивид. “ези прикачвани€ обикновено са в сърцето, главата и гърба. ѕричин€ва - отпадналост, главоболие, ст€гане.

{gotop}

ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев