Get Adobe Flash player

ћедиа

¬идове индиго

”слуги

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

∆ива и мъртва вода - 500 мл 9,90 лвјктивираната вода, получавана чрез електролиза, е вода, ко€то придобива съвършено нови свойства и се превръща в ефективно действащо, екологично чисто средство за профилактика при ред болести. ќбластите на приложение на активираната вода непрекъснато се увеличават, а хората € наричат УживаФ и УмъртваФ вода. јктивираната вода е позната в различни страни като √ермани€, ѕолша, »нди€, »зраел и Ѕългари€, а в япони€ /ко€то произвежда над 100 000 брой активатори годишно/ и ”збекистан, активираната вода официално се признава и използва за лечебни цели.

ќтдавна е известно, че активираната вода не е токсична и не е опасна както за външна, така и за вътрешна употреба. ѕрофесор —анетака Ўирахата, от ”ниверситета за генетични изследователски технологии: Ујз анализирах водата и открих, че концентраци€та на Уактивен водородФ в не€ е твърде високаТТ. ќбикновено водорода съществува като водородни молекули, съдържащи два водородни атома (Ќ) и често рушаща се връзка между т€х. —поред проф. Ўирахата, водородът много р€дко съществува като атомен водород. јтомни€т водород се нарича активен водород и активираната вода съдържа н€колко пъти повече активен водород от обикновената вода.  акъв е ефекта от активни€т водород върху човешкото т€ло? ѕроф. —анетака Ўирахата: У ¬ последно време активни€т водород е ефективен при предпазването и лекуването на различни болести.ТТ Ѕогатството на активен водород може да бъде доставено изкуствено чрез електролитно намал€ване на матери€та и се нарича електролитно намалена матери€. “€ има гол€м ефект при лечението на много видове болести, казва проф. Ўирахата. ¬ болница  ойа, япони€ използват електролитно намаление на матери€та като част от лечението повече от 10 години. ѕиенето на н€колко литра на ден от водата, намалена електролитно, увеличава лечебни€ ефект. ƒр. ћинеори  авамура, управител на болницата в  ойа: СТѕиенето на електролитно намалена вода пон€кога позвол€ва на пациентите да прекъснат лечението с лекарства след доста кратък период. “ова може да е резултат от увеличаване на силата на спонтанното лечение, като увеличаване на имунни€ отговор например. ѕроф. Ўирахата сподел€, че както електролитно намалената матери€, активираната водата съдържа активен водород, и високата му концентраци€ води до лечебната и сила..

«ащо активни€ водород лекува болести?

јктивни€ водород реагира с активни€ кислород, който се счита за причина за много болести, за да направи вода. «а разлика от активни€ водород, активни€т кислород, наричан пон€кога отровен кислород /пикочна киселина Цбел. авт./, е силен оксидант и се см€та за причинител на много болести, защото разрушава клетките чрез окисл€ване. јктивни€ кислород се генерира когато клетките произвеждат енерги€ или когато ние се намираме под стрес. јктивни€ кислород *2 е нестабилен, защото има една молекула електрон повече от молекул€рни€ кислород (ќ2) и има склонност да изстрелва този електрон към нормалната клетка и така да причини нейната смърт. —поред проф. Ўирахата, ако концентраци€та на активен водород в т€лото е висока, той реагира с активни€ кислород като се превръща във вода, ко€то вече не е отровна, а се изхвърл€ от т€лото /това об€сн€ва по€вата на жажда при употреба на ДживаФ вода Цбел. авт/ .

—рещу какви болести е ефикасен активни€т водород?

1. ≈фект върху алергиите. »мунните клетки ни предпазват от инфекциозни болести като атакуват вирусите или чуждите материи чрез освобождаване на активен кислород. Ќо пон€кога безсмислено атакуват чужди материи, като полен и освобождават прекалено много активен кислород, който наран€ва нормалните клетки. “ова причин€ва алерги€. ¬се пак ако съществува достатъчно активен водород в т€лото, той реагира с активни€ кислород, за да облекчи алерги€та.

2. ≈фект върху диабета. ƒиабета е метаболично нарушение на глюкозата, причинено от недостига на произвеждани€ инсулин в панкреаса или дефект на рецептора на глюкоза. ѕремахването на активни€ кислород чрез активен водород облекчава диабета, защото клетките произвеждащи инсулин и глюкозни€ рецептор са доста чувствителни към активни€ кислород.

3. Eфект върху високото кръвно нал€гане. Ќе наситени мастни клетки на липиди реагират с активни€ кислород и образуват пероксилипидис, който се закреп€ към кръвоносните съдове и причин€ва артереосклероза.  ато резултат, кръвни€ поток става по-слаб, а кръвното нал€гане се повишава. Ќамирайки и реагирайки с активни€ кислород, активни€ водород предотврат€ва реакци€та му с не наситени местни клетки.

4. ≈фект върху вирусни инфекции.  огато вирусите попаднат в т€лото, имунните клетки ги атакуват с активен кислород, за да ни предпаз€т от т€х. Ќо ако бро€т на вирусите е прекалено гол€м, имунните клетки продължават да отдел€т активен кислород докато накра€ се самоунищожават. —лед което бро€ на вирусите бързо се увелича и причин€ва инфекци€. јктивни€ водород реагира с излишъка от активен кислород и предпазва имунните клетки от самоубийствена реакци€.  ато резултат, това облекчава инфекциозните болести. —поред др. ѕаоло  арлони, »тали€, е възможно активни€ водород да има ефект дори срещу вируса на —ѕ»Ќ. —лед като навлезе в човешките клетки, вируса на —ѕ»Ќ отдел€ протеин, ензим който е основен за неговото разпространение. јктивни€ водород притежава склонност да реагира с този ензим и предотврати размножаването на вируса. “ака бро€т на клетките на вируса намал€ва и се повли€ва добре върху симптомите на болестта.

5. ≈фект върху рака. “еломер, специална ƒЌ  последователност, ко€то се наблюдава накра€ на ƒЌ  веригата, става все по-къса след отдел€нето на вс€ка клетка.  огато теломера се изгуби напълно, не се про€в€ва повече деление на клетките и те загиват след определен период от време. Ќо теломера на раковите клетки се възстанов€ва и т€хното делене продължава. —поред проф. Ўирахата, активни€ водород блокира взаимодействи€та на теломера и прави ограничен живота на раковите клетки.

∆ивата вода (католит, алкална вода) е по-мътна, сивкава течност, без мирис, с алкален вкус, много мека. —лед реакци€та утайките падат на дъното и водата става прозрачна.  олкото по-лошокачествена е водата, толкова повече утайки се образуват, като в утайките се концентрират и съдържащите се във водата радионуклиди. “ака се постига и допълнителен ефект Ц смекчаване и пречистване на водата. ∆ивата вода е отлично тонизиращо и стимулиращо средство. “€ ускор€ва биологичните процеси в организма, увеличава кръвното нал€гане, подобр€ва усво€ването на храната, ускор€ва обм€ната на веществата, подобр€ва апетита, придава енерги€, бодрост. “€ бързо лекува различни рани, от драскотини, раздразнени€ на кожата, до €зви на стомаха и дванадесетопръстника. ∆ивата вода освежава увехналите цвет€ и след това те дълго запазват свежестта си. —емената, киснати в жива вода преди да бъдат посети, покълват по-бързо, а при периодично поливане с жива вода дават по-добра реколта, ко€то и узр€ва по-бързо. ∆ивата вода е отлично средство за пране, обезмасл€ване на повърхности, стимулиране растежа на домашните животни. ќсвен алкалните свойства, живата вода е заредена с отрицателни зар€ди около 0,8-0,9 волта. “€ губи свойствата си по-бързо, отколкото мъртвата вода, за около седмица, при условие, че се съхран€ва в плътно затворени съдове.

ћъртвата вода (анолит, киселинна вода) е безцветна, прозрачна течност с кисел вкус и характерен мирис на киселина. “ази вода е отлично бактерицидно и дезинфекциращо средство. “€ забав€ биологичните процеси в организма на човека и животните, понижава кръвното нал€гане, успоко€ва нервите, подобр€ва сън€, намал€ва болките в ставите. ѕри редовно изплакване на устната кухина с не€ след €дене, т€ разтвар€ зъбни€ камък, спира кръвотечението от венците и дезинфекцира устната кухина. ћъртвата вода дезинфекцира много добре бинтове, бельо, дрехи, обувки, различни съдове, хранителни продукти, плодове, зеленчуци, дори помещени€ и почва. ћного ефективно и бързо лекува обикновената хрема, болката в гърлото при простудни забол€вани€, прекрат€ва диари€та. Ћесно може да се приготви мъртва вода с широко рекламирани€ pH=5,5, ко€то да се използува за миене вместо скъпоструващи препарати. ћъртвата вода, освен това е заредена с положителни зар€ди около 0,9-1,1 волта, което усилва действието и. ѕри съхран€ване в плътно затворени съдове т€ запазва свойствата си 2-3 седмици.

—войствата на анолита и католита са съвършено различни. ѕри смесването на анолит и католит се получава отново неутрална вода, макар и вече без утайки. „есто задаван въпрос е в какво се заключава лечебното въздействие на активираната вода. јктивираната вода по своите електролитически параметри е много близка до телесните течности (кръв, междуклетъчна течност и др.). «атова т€ се включва веднага в жизнената дейност на организма и вли€е благопри€тно на възстанов€ването на енергийни€ баланс на организма. ќсобено важен е фактът, че това е естествен продукт, спомагащ за активизаци€ на вътрешните сили на организма.

Ќе е целесъобразно активираната вода да се съхран€ва в хладилника. »зследвани€та показват, че при охлаждане времето за съхранение не се увеличава. ѕри кипване активираната вода губи свойствата си много бързо, поради което се препоръчва да не се приготв€ вода в запас. ѕо-добре винаги да се използва свежо приготвена вода, а остатъкът да се използва за поливане на цвет€та, пране и т.н..

Ћечение с жива /католит/ и мъртва /анолит/ вода

¬ъздействието на водата, получена с каната, е универсално, често профилактично.

“€ вли€е добре на вътрешните органи - бъбреци, черен дроб, стимулира работата на червата.

»зползва се за стоп€ване на тумори и без оперативното им лечение.

ѕри стомашно-чревни разстройства изпиване≠то на половин чаша мъртва вода до половин час ще премахне болките в корема.

ѕри простуда, хрема, ангина, дори при грип активираната вода действа много ефективно.

√нойни рани, циреи, изгар€ни€ зарастват напра≠во пред очите при използването на тази вода. ѕоразеното м€сто тр€бва да се промие с мъртва вода, а след 3-5 минути да се намокри с жива вода и след това, в продължение на две денонощи€ да се прав€т компреси само с жива вода. ѕри вът≠решни гнойници две денонощи€ на възпаленото м€сто се държи компрес с мъртва вода.

¬с€ка болка в зъбите изчезва 4-5 минути след като устната кухина се изплакне с мъртва вода (анолит). јнолитът притежава висока проникваща способност в живата тъкан. “ой унищожава болестотворните бактерии и в резултат възпа≠лителни€т гноен процес се прекрат€ва и с него си отива и болката.

«а козметични цели тази вода може да се използ≠ва за възстанов€ване растежа на косата и подоб≠р€ване състо€нието на кожата. »змитата коса леко се подсушава с хавли€ и се изплаква първо с мъртва, а след това с жива вода. —лед измиване на лицето то се обтрива с памук, напоен с мъртва и след това с жива вода в тази последователност.  ожата става чиста и свежа.

«а повишаване общи€ тонус на организма може сутрин и вечер след хранене устата да се изплаква с мъртва вода и да се изпива половин чаша жива вода.

» още и още... над 70 забол€вани€.

јденом на простатната жлеза. ÷икълът на лечение е 8 дни. ѕо 4 пъти на ден се пие по половинчаша жива вода.  огато цикълът на лекуване не може да свърши за 8 дни, може да се продължи лекуването.

јбцесии и фурункули Ц засегнатото м€сто се измива със затоплена мъртва вода. ѕреди л€гане тр€бва да се изпие чаша вода и в следващите дни да се направи компрес с жива вода.

ѕодуване на долните крайници от атеросклероза Ц краката се измиват с топла вода и сапун, след това се намокр€т с мъртва вода и се остав€т да изсъхнат. ѕо време на лечението се изпива по половин чаша жива вода, ако има изпъкнали вени те се мокр€т с мъртва вода.

Ѕолки в ставите на ръцете, краката и гръбнакът Ц шипове. 3-4 дни, 30 минути преди л€гане се пие половин чаша мъртва вода. Ѕолните места се намокр€т с мъртва вода, ко€то се втрива в кожата и за през нощта се прави компрес с мъртва вода.

ƒерматит Ц първо тр€бва да се види ко€ е причината предизвикала възпалението.ќбривите да се намокр€т само с мъртва вода. — мъртва вода се изплакват също устата, носа и гърлото.

«апек Ц да се изпие половин до една чаша (200 мл) жива вода. ѕри необходимост може да се направи клизма с жива вода.

¬агинит Ц затоплена до търпимост активирана вода се вкарва със спринцовка Ц първо мъртва вода, а след 8-10 минути жива вода.

’рема Ц 2-3 пъти да се промива носа с мъртва вода, а след това да се изпие чаша мъртва вода.

»згар€ни€ Ц изгорелите места се обработват внимателно с мъртва вода като мехурите не се пукат. —лед това се прави обливане с жива вода и се прав€т превръзки с жива вода.

ѕодуване на ръцете и краката Ц 3 дни по 4 пъти на ден преди €дене се пие по 100 гр. мъртва вода, втори€т ден по 150 гр. мъртва вода, а трети€ ден 100 гр. жива вода.

ќстиохондроза Ц препоръчва се да се пие по 3 пъти на ден преди €дене, един ден мъртва вода, а други€ ден жива вода. Ќа болните места да се прави компрес с мъртва вода. ѕроцедурите продължават до 10 дни.

ѕовишено кръвно нал€гане Ц сутрин и вечер да се пие по половин чаша мъртва вода, ако кръвното нал€гане и се повли€ва да се пие 3 пъти на ден мъртва вода, докато нал€гането се нормализира.

ѕонижено кръвно нал€гане Ц да се пие 3 пъти по 100 мл. жива вода.

ƒиари€ Ц да се изпие 100 мл. мъртва вода, желателно е да се въздържаме от хранене.

–азширени вени Ц местата където вените са разширени се промиват с мъртва вода, а след това се постав€ компрес от жива вода.

јкне Ц сутрин и вечер лицето се измива с гореща вода и сапун, изтрива се и се облива с мъртва вода. ћестата, където са се по€вили пъпки се мокр€т с мъртва вода по-често.

≈кземи Ц преди началото на лечението поразени€т район се почиства с гореща вода, след което се намокр€ с мъртва вода и се остав€ да изсъхне, 4 до 5 пъти през ден€ м€стото се мокри с жива вода последователно 4-5 дни.

≈рози€ на шийката на матката Ц затоплена мъртва вода със спринцовка се вкарва, след 10 минути същата процедура се прави с жива вода. “ази процедура може да се приложи н€колко пъти на ден.

¬ремето на лечение за отделните болни е различно и зависи от особеностите на организма, стади€ на забол€ването и други различни фактори.

”ред за жива и мъртва вода - 65 лв

ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев