Get Adobe Flash player

ћедиа

¬идове индиго

”слуги

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

“рето поколение квантов анализатор за ранна диагностика

“ретото поколение квантов анализатор е високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състо€ние на човешки€ организъм. “еоретически основан върху квантовата медицина.

“рето поколение квантов анализатор за ранна диагностика

 вантови€т анализатор използва научните постижени€ в електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравни€ статус на организма и проблемни зони в техни€ най-ранен стадий. „рез сензорен проводник в

рамките на минута от дланта ¬и ще бъдат получени повече от 240 показател€ за ¬ашето здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна пром€на в органите и тъканите.

Ѕио анализаторът интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни науки. јпаратът "Ѕио јнализатор" е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състо€ние на човешки€ организъм.
“еоретически основан върху квантовата медицина, Ѕио —кенерът използва научните постижени€ в електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравни€ статус на организма и проблемни зони в техни€ най-ранен стадий.
¬исокотехнологични€ уред Ѕио јнализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни науки.

ƒори да има единични клетки с патологични промени, този магнитно резонансен био анализатор може да улови промените на тези клетки и да прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите различните хронични забол€вани€.

ћагнитно резонансни€ метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.

ѕринципи на работа

„овешкото т€ло е съвкупност от множество клетки, които непрекъснато растат, развиват се и умират.  летките се поднов€ват чрез делене. Ќа вс€ка секунда се дел€т около 25 милиона клетки и на вс€ка минута се обнов€ват около 100 милиона кръвни клетки. ¬ процеса на клетъчно делене и обнов€ване основната единица на клетката Ц €дрото и електроните, се движат и промен€т с висока скорост, излъчвайки непрекъснато електромагнитни вълни. —игналите на електромагнитните вълни, са различни при добро здраве, неразположение, болести и др.  вантови€т анализатор на здравето е нов инструмент, създаден, за да анализира тези промени. —лабата магнитна честота и енерги€ на човешкото т€ло се отчитат от сензора, и след усилване и обработка от вграден микропроцесор, данните се сравн€ват със стандарт от забол€вани€, хранене и други показатели, за да се прецени дали магнитните вълни имат отклонение, използвайки метода на ‘урие.

“ози метод на анализ е нов, бърз, точен и е особено подход€ща за следене на лечебните резултати в медицината. јпаратът отчита повече от 30 основни точки на анализ, включително сърдечно-съдово и мозъчно-съдово състо€ние, минерална костна плътност, микроелементи, олово в кръвта, ревматизъм, б€л дроб и дихателни пътища, нефропати€, кръвна захар, стомах и черва, черни€ дроб и жлъчката, черепните нерви, гинекологи€, простата, болест на костите, микроелементите селен, жел€зо, цинк и калций и др.
Ѕазата данни на системата за анализ е установена с научни методи, строга статистика за лечение и здраве, анализ на гол€м брой клинични случаи, което води до висока точност на анализа.

»зследвани показатели:

1. —ърдечно-съдови и мозъчно-съдови

 • ¬искозитет на кръвта
 • „ист холестерол
 • ћасти в кръвта
 • —ъпротивление в съдовете
 • ≈ластичност на съдовете
 •  онсумаци€ на кръв от миокарда
 • ќбем на кръвоснабд€ване на миокарда
 •  онсумаци€та на кислород от миокарда
 • ”дарен обем
 • —ъпротивление на изтласкване в л€ва камера
 • —ила на изпомпване на л€ва камера
 • ≈ластичност на коронарните артерии
 •  ръвно нал€гане на коронарните артерии
 • ≈ластичност на кръвоносните съдове в мозъка
 •  ръвоснабд€ване на мозъка
 • ѕоказател за памет на мозъчната клетка

2. ‘ункци€ на стомашно-чревни€ тракт

 •  оефициент за секреци€та на пепсин
 •  оефициент за дейността на стомашната перисталтика
 •  оефициент за дейността на стомашното усво€ване
 •  оефициент за дейността на перисталтиката на тънките черва
 •  оефициент за дейността на поглъщане от тънките черва

3. „ернодробна функци€

 • ћетаболизъм на протеина
 • ѕроизводство на енерги€
 • ƒетоксикаци€
 • ∆лъчна секреци€
 • —ъдържание на мазнини в черни€ дроб

4. ‘ункци€ на жлъчни€ мехур

 • —ерум глобулин (A/G)
 • ќбщ билирубин (TBIL)
 • јлкална фосфатаза (ALP)
 • —ерумни жлъчни киселина (–«ѕ)
 • Ѕилирубин (DBIL)

5. ‘ункци€ на панкреаса

 • »нсулин
 • ѕанкреасни полипептиди (PP)
 • √люкагон

6. Ѕъбречна функци€

 • ќпредел€не дейността на лизозим
 • ѕротеин в урината
 • ќтработен азот
 • ѕикочна киселина
 • ”робилиноген

7. Ѕелодробна функци€

 • ¬итален капацитет VC
 • ќбщ капацитет на бели€ дроб “—’
 • ”стойчивост на въздушните пътища RAM
 • јртериално съдържание на кислород PaCO2

8. ‘ункци€ на ћозъчните нерви

 •  ръвоснабд€ване на мозъка
 • ÷еребрална артериосклероза
 • ‘ункционално състо€ние на черепните нерви
 • »ндекс за настроени€
 • »ндекс за памет («—)

9. «абол€ване на костите

 • —тепен на калцификаци€ на шиините и лумбални прешлени без калцификати
 • ’ерни€ по лумбалните прешлени не се забел€зват
 • —тепен на прилепване /адхези€/ на мускулите на рамото
 • ѕодвижност на крайниците
 • ¬ъзраст на сухожили€та

10. ћинерална плътност на костите

 •  оефициент на остеокластите
 • –азмер на загубата на калций
 • —тепен на хиперплази€ на костите
 • —тепен на остеопорозата
 • ћинерална плътност

11. –евматоидни костни забол€вани€

 • —тепен на калцификаци€ на шиините прешлени
 • —тепен на калцификаци€ на лумбалните прешлени
 •  оефициент на костна хиперплази€
 •  оефициент на остеопороза
 •  оефициент на ревматизъм

12.  ръвна захар

 •  оефициент на секреци€та на инсулин
 •  оефициент на кръвната захар  оефициент на захар в урината

13. ќсновни физически качества

 • —пособност /умение/ за отреагиране (функци€ на надбъбречната жлеза)
 • ѕсихична мощност /енерги€/ (мозъчна функци€ и жизненост)
 • Ќедостиг на вода в организма
 • ’ипокси€ (съдържание на кислород в клетките)
 • PH на кръвта

14. “оксини в организма

 • “ежки метали
 • —тимулиращи напитки
 • ≈лектромагнитни лъчени€
 • “ютюн / никотин
 • “оксични остатъци от пестициди

15. ¬итамини и микроелементи

 • Ca / алций/
 • Fe /∆ел€зо/
 • Zn /÷инк/
 • Se /—елен/
 • Pb /ќлово/
 • ¬итамин ј
 • ¬итамин C
 • ¬итамин ≈
 • ¬итамин  
 • ¬итамин ¬1
 • ¬итамин B2
 • ‘олиева киселина
 • ¬итамин B3
 • ¬итамин B6
 • ¬итамин B12
 • ¬итамин D3

16. —ексуалната функци€ на мъжа

 • “естостерон
 • √онадотропин
 • ≈ректилна способност

17. ѕростата

 • —тепен на хиперплази€ на простатата
 • —тепен на калцификаци€ на простатата
 • ѕростатит синдром

18. √инекологи€

 • ∆енски хормони
 • √онадотропин
 • ѕролактин
 • ѕрогестерон

19.  ожа

 • »ндекс нарушени€ на кожата от свободни радикали
 • »ндекс колаген на кожата
 • »ндекс мазнини на кожата /мазна кожа/
 • »ндекс имунитет на кожата
 • »ндекс влажност на кожата /суха кожа/
 • «агуба на влажност на кожата
 • »ндекс нарушени€ на кожата от червени кръвни съдове
 • »ндекс еластичност на кожата
 • »ндекс меланин на кожата
 • »ндекс врогов€ване на кожата

20. ≈ндокринна система

 • »ндекс за секреци€та на щитовидната жлеза
 • »ндекс за секреци€та на паратироидни€ хормон
 • »ндекс на надбъбречните жлези
 • »ндекс за секреци€та на хипофизата
 • »ндекс за епифизната секреци€
 • »ндекс за секреци€та на тимусната жлеза
 • »ндекс за секреци€та на половите жлези

21.»мунна система

 • »ндекс за лимфните възли
 • »ндекс за имунитета на сливиците
 • »ндекс за костен мозък
 • »ндекс за далак
 • »ндекс за тимус
 • »ндекс имуноглобулин
 • »ндекс за респираторни€ имунитет
 • »ндекс за стомашно-чревни€ имунитет

ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев