Get Adobe Flash player

ћедиа

¬идове индиго

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

ƒе€н  олев - експерт по енергийни корекци ой е ƒе€н  олев?

»ндиго личност от първа вълна индиго Ц reiki master, завършил съм икономика в —вищов, маркетинг. ƒарба да виждам от 17 години, работ€ с 13 чакрена енергийна система.  акво друго? –оден съм в Ћовеч.

ќпредел€ш се като индиго личност, би ли об€снил какво точно означава това на нашите читатели?

»ндиго личност имат хората, които работ€т с шеста и седма чакра, имат индиго виолетов и б€л цв€т в аурата, чувствителни и различни със силна интуици€.

«авършил си икономика и маркетинг, как се забърка с тези неща така далечни от образованието ти?

ќт малък имам интуици€ и говор€ за това, че има сила, ко€то създава хармони€та и любовта, не се подчин€вах на закони, защото човек има право на свобода.

 акво представл€ва аурата?

≈нерги€ на фините тела на човека, ко€то чрез чакрите тези енергийни тела се свръзват с т€лото. »ма 7 основни чакри.

«ащо информаци€та за чакрите и аурата е толкова недостъпна за обикновени€ човек, който е далеч от тези неща?

«ащото Ѕългари€ е на кръстопът меду изтока и запада. «ападното, материално мислене е повли€ло в н€каква степен на начина на мислене на българите.

 акво ще кажеш за думите на ¬анга, че сме духовни водачи и един ден Ѕългари€ ще надигна снага?

ћного от водачите на атлантите са преродени в Ѕългари€, както и маите, много силни и чисти души са в Ѕългари€. ќбръщам се към т€х за обединение, тези които са различни от деца, които владе€т любовта, на които този св€т стана твърде материален и агреси€та взе връх.

„есто споменаваш любовта, това ли е ключът към отключване на чакрите?

“ова всичко, за което се ражда на зем€та, да изживее макар и малко това чудо наречено любов, с духовни практики и осъзнаване може да достигне до божествената любов.

„акрите са 7, а ти спомена, че работиш с 13 чакрена система.  ак става това?

— годините човек осъзнава много неща. ƒуховните водачи от —ириус ме обичаха в тази система. “епърва човечеството ще осъзнава наличието на тези чакри, които са свързани с новото измерение, което идва Ц четвъртото измерение.

–азбрахме, че имаш така наречената ауракамераЕ

“€ измерва цвета на аурата, нарушени€та в не€, емоционалното състо€ние

ћоже ли човек да промени цвета й? »ли ако е жълт човек си остава такъв?

ћоже да се промени, но сърдечни€ цв€т много трудно, с различни методи на лечени€. ѕравихме опити и има много резултати. „екрите се балансират, цвета се измен€ като техниката за обединение на дух, душа и т€ло, с ко€то работ€.ѕомага за осъзнаване на хората, че има друг св€т, още измерени€ и така се промен€ аурата. ѕроблем е, че чувствителните хора трудно се отпескат, а индиго хората не искат да живе€т с обществото, сподел€т ми, че усещат злобата, отрицателните мисли. ƒецата не искат да ход€т на училище, тр€бват духовни центрове за индиго.

 ак разбра, че си индиго?

«на€, че съм различен от дете, имам спомени от 3 месечно бебе. –азличен съм, всичките ми съученици го знаеха, сега вече аура камерата го доказва Ц излизам индиго. “акава е играта на зем€та, за съжаление, но пробуждането е факт. ћалките деца индиго наситиха земната аура с много светлина. “ака те промен€т подсъзнателно всички около себе си. “ези деца имат отворено съзнание, виждат предишни животи, енергии, светове. ѕреди хил€ди години анунаките са повредили ƒЌ  спиралата на човека, сега е с двуспирална ƒЌ , а тр€бва да е дванадесет спирална. «ем€та влиза в ново измерение. „овек ще започне да работи с по Ц гол€м процент от мозъка, над 15.

«ащо н€кой не иска ние да осъзнаваме тези неща и се прави всичко възможно, за да държи вниманието ни далеч от духовното?

«ащото анунаките или техните рожби Ц гущероподобните контролират света със страх, кредити, войни, масово медийно затъмнение, еврейските родове, на –одшилд.

 акво печел€т от това?

Ќищо. ѕечел€т роби по ц€л св€т, рушат планетата, животните се избиват от ловци, пчелите изчезват, делжините също, замърс€ваме атмосферата, сечем горите, петрола свършва, а нашата планета е толкова красива.

„увстваш ли се самотен с ц€лата тази информаци€?  ак те намират хората?

ћъдростта винаги е самотна, но съм щастлив след ходенето ми в ћосква, че ме вид€х с какво се занимавам, в Ѕългари€ много хора идват да разговар€ме, осъзнати, по Ц скоро се чувствам щастлив.

¬секи ли може да борави с аура камера?

ѕодготв€ме методи за обучение на деца индиго. ‘ондаци€ с цел изграждане на индиго училища, щастлив съм, защото в Ѕългари€ има гол€м потенциал и много осъзнати хора. Ѕлагодар€ и за подкрепата. — аура камерата може да се снима всеки, но за това б€х в ћосква Ц изкарах курс за тълкуване и работа с не€.

¬ие сте изключително интересна личност и едно интервю не би било достатъчно! Ѕихте ли казали последни думи на нашите читатели на този етап?

Ѕългари€ е подтискана умишлено през последните двадесет години финансово, енергийно. —амо този, който го е страх атакува. Ќие сме силни, защото знаем, че сме българи!

ћожете да намерите стати€та в 7 брой на списание AVAart, натиснете тук


ќще статии по темата:

»нтервю с виолетови€ генерал ƒе€н  олев

ƒе€н  олев: ƒете индиго дреме в Ѕербо

ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев