Get Adobe Flash player

ћедиа

¬идове индиго

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

«аради липсата на любов и фалшиви€ морал шестата раса стават демони, алармират посветени;  асапинът от  ърджали бил жертва на дисхармони€та в обществото

 лането в  ърджали се дължи на феномена отрицателно индиго. «а последните месеци това е поредното убийство, дело на млад човек, представител на новата, Ўеста раса. «а това алармира рейки мастър ƒе€н  олев, експерт по биоенергийните проблеми на подрастващите.

ѕо думите му светът е изправен пред опасността небесните пратеници, дошли да спас€ват човечеството, да се превърнат в демонични същности. “е нос€т висша любов, но в семейството и обществото от ѕетата раса получават само омраза. —ъвпадение или не, но 17-годишни€т килър изтъкна, че майка му не го обичала достатъчно и не му обръщала внимание, не получавал подаръци. “ой взел решение да € заколи и да удуши по-малкото си братче, което станало свидетел на отмъщението.

“ретата вълна

Ќевидима бомба със закъснител цъка във всеки дом. »ндиго децата, дошли с третата вълна между 1991 и 2000 година, се превръщат в демонични същности, предупреждава  олев.

"¬сички индиго деца се раждат с положителна настройка към магнитосферата на «ем€та. Ќо заради липсата на подход към т€х от страна на обществото се затвар€т вътре в себе си. ј ако т€хната по-чувствителна система не отдава енерги€ навън, по законите на вселенската хармони€ се превръща в ин. ѕшениченото семе е с ин енерги€. “€ му осигур€ва защита и сила да запази в себе си потенциала, холограмната проекци€ на ц€лото. ян пол€ритетът дава разгръщане, развитие, еволюци€. —теблото, което ще израсне на повърхността от една семка, е въплъщение на €новата сила", об€сн€ва рейки мастърът.

¬се същи€т закон за баланс на енергиите действал и при човека. Ќие сме 50% положителна енерги€ (€н), и 50 на сто отрицателна (ин). “ова било като ези и тура на монетата - н€ма лоша страна, защото и двете формират нейната стойност. Ќо ако отрицателни€т полюс погълне положителни€, се отвар€ла черна дупка в микрокосмоса на човека и той тръгвал да върви назад към ембрионалното си развитие. “огава в живота му настъпвал хаос, дисхармони€, разруха, бесове.

Ѕунтовете на новата раса

"“е са дошли на «ем€та с висша любов и морал от архангелски пор€дък. ўом усет€т враждебната среда, инстинктът им за самосъхранение сработва и те се затвар€т в себе си, както семето се свива под зем€та през зимата, чакайки по-добри времена", разкрива  олев, който изследва човешката аура със специален уред. казва, че в момента разкрива всичко, което знае, в книга - "јурата на Ѕългари€", ко€то излиза напролет. "¬ не€ описвам рисковете пред планетата и Ўестата раса, които са наистина много. Ќикой не забел€зва факта, че през 2010 г. у нас избухнаха сери€ от ученически бунтове на деца индиго. “е са продукт именно на новата енерги€, ко€то нос€т тези духове, инкарниращи се на «ем€та. “рансмутаци€та, ко€то отгоре ми казват, че настъпва, се израз€ва в болезненото чувство за справедливост и съвършено кристални€ морал. «ащото не можем да ги учим в училище не лъжи, не кради и в същото време те да гледат политиците по телевизора и възрастните около т€х да прав€т обратното. Ќо разликата при Ўестата раса е, че т€ не се асимилира от греха, а превърта. “ака е направена от “вореца. ¬ момента Ѕългари€ е изправена пред гол€ма опасност - младежите ни от положително индиго да се превърнат в отрицателно. “е са объркани и уплашени и не зна€т за какво са на тази «ем€. ”сещат, че са по-различни, но не срещат подкрепа от своите родители и учители. » ако не се научат да владе€т тази висша мъдрост, чувства и паранормални способности, които нос€т, стават демонични същности", алармира ƒе€н  олев. ¬ късната есен, пък 20-годишно индиго от √ара Ћакатник затри баба си след като € накълца на парчета.

Ќебесни аутсайдери

–едица експерти у нас и в чужбина изтъкват, че стари€т ред смазва небесните месии и те често завършват живота си като аутсайдери, алкохолици, наркомани. —тигат до самоубийство или убийство и затвор, не издържайки изпитани€та и сблъсъците със света на възрастните. явлението е масово, но никой не говори за него, дори в световен мащаб, камо ли в Ѕългари€. ј то е опасно, защото уврежда точно онези индивиди, които тр€бва да осъществ€т трансформаци€та на света ни от материализъм към духовност, от трето към четвърто измерение.

"Ћъжите пред индиго децата не върв€т. “е имат с€каш вграден детектор на лъжата и щом усет€т неискреност у родителите и обществото, се затвар€т в себе си и се самоизолират от околни€ св€т. “ова е ¬торото пришествие, за което са предупредили пророците в Ѕибли€та. “о ще дойде уж като спасение и ще ни погуби", изтъква радиестезистът –адослав ƒимитров. ƒори ако разгледаме самото название индиго, то крие в себе си предупреждението за превръщането на отрицателната енерги€ във водеща в цели€ св€т.

{gotop}


ќще статии по темата:

»нтервю с виолетови€ генерал ƒе€н  олев

ƒе€н  олев: ƒете индиго дреме в Ѕербо

»нтервю с ƒе€н  олев експерт по енергийни корекции

ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев