Get Adobe Flash player

ћедиа

¬идове индиго

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

ƒоклад на ќќЌ показа, че медоносните насекоми изчезват

јнгелските твари мигрирали в паралелно измерение

ѕророчеството на ¬анга за изчезването на пчелите се сбъднаѕророчество за пчелите на ¬анга се сбъдна. јнгелските творени€, които работ€т безплатно на човека от —ътворението, изчезват повсеместно, точно както предрече преди години петричката пророчица. ѕоследни€т доклад на ќќЌ разкрива, че медоносните насекоми се топ€т до 85% в н€кои райони на света. ¬ ≈вропа и в —јў бро€т на колониите е намал€л с една трета. ¬ Ѕлизки€ изток - с над цели 85 процента. —тр€скащите данни накараха мнозина да се сет€т за българската пророчица. “€ навремето предупреди, че малко след като изчезнат тези ангелски твари, ще настъпи ¬торото пришествие за човека. "ѕърво ще изчезнат пчелите, след т€х лукът и чесънът, а мл€кото ще стане отровно", предупреждаваше ¬анга.

"ѕчелите изостав€т «ем€та и отиват в паралелно измерение", сензационно разкрива в първата си книга "јурата на Ѕългари€" ƒе€н  олев. —поред рейки-мастъра това е наказанието на човечеството за унищожението на природата. "∆ивотните за разлика от човека се ръковод€т от колективен дух. ѕрез февруари 2000 г. осъществих контакт с повелител€ на пчелите. ќт него научих, тези създани€ наистина са дошли от —едмото небе, както и ¬анга твърдеше. ѕристигнали са на нашата планета от ѕле€ди преди 200 хил€ди години. «аедно с т€х слизат високоеволюирали души от ќрион, —ириус и ¬енера. “ака се заражда животът на нашата зем€", разкрива  олев.

Ќеговите извисени учители му подсказали още, че “ворецът пратил пчелите, за да покажат на човека, че животът се крепи на любовта - да даваме, без да искаме в зам€на, както те дават мед и опрашват неуморно растени€та, за да съществува човешката цивилизаци€.

"“ези създани€ обаче повече н€ма да подкреп€т съществуването на експеримента, наречен одухотворено животно „овек. ¬зето е решение на вселенско ниво пчелите да се изтегл€т в паралелна вселена", твърди рейки-мастър ƒе€н  олев.

ќще јлберт јйнщайн предупредил: " огато изчезнат пчелите, на човечеството ще му остават само четири години живот. ўом н€ма пчели, н€ма да има растени€, н€ма да има животни, н€ма да има хора."

ѕчелите наистина имат фундаментална рол€ за живота на нашата планета. “е опрашват селскостопанските култури и така поддържат ц€лата витална матрица. ”чените твърд€т, че библейски€т мор на жужащите труженици е причинен от масовата употреба на √ћќ посеви и пестицидите, с които те се третират. ¬  итай хил€ди селскостопански работници са мобилизирани и опрашват растени€та на ръка, защото пчелите отказвали да кацат върху растени€, чийто божествени гени са подменени с нови. ј най-странното било, че цели колонии в —јў и ≈вропа изчезват с€каш вдън зем€, без дори да е намерен и един мъртъв екземпл€р за изследване.

ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев