Get Adobe Flash player

ћедиа

¬идове индиго

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

ƒе€н  олев - јура камера–ейки учител€т идва в старата столица, за да прави измерване на човешката аура

ѕЏ–¬»я“ ¬ ЅЏЋ√ј–»я  Ћ”Ѕ,  ќ…“ќ ў≈ —ЏЅ≈–≈ ’ќ–ј“ј — ѕќ-¬»—ќ ј —≈“»¬Ќќ—“ » —Џ— —ѕќ—ќЅЌќ—“» ƒј ѕќћј√ј“ Ќј ƒ–”√»“≈ ќ“ –ј«—“ќяЌ»≈ с енерги€та си, ще бъде създаден във ¬елико “ърново. »де€та е на попул€рни€ рейки учител ƒе€н  олев, който притежава и единствената в страната ни аура камера.  лубът ще се нарича Д—ириус 2018Ф и ще постави началото на поредица такива клубове в н€колко града в Ѕългари€.

ƒе€н  олев ще бъде във ¬елико “ърново на 21 и 22 май. ¬ двата дена той ще измерва аурата на всички, които пожела€т да провер€т в какви цветове е т€хното астрално т€ло. Д»менно тогава аз ще се опитам да привлека тези, които имат подход€щите цветове в аурата си за клуба. ¬ клуба те ще получат подход€щото обучение и в крайна сметка общността ще стане достатъчно силна, за да помага на Ѕългари€. “ова е важно, имайки предвид, че следващата година ни очакват сериозни промени. “ака че имаме година време да се подготвимФ, казва ƒе€н  олев. »змерването започва в 10 часа сутринта в хотел ДѕанорамаФ и ще продължи до късно вечерта, докато има желаещи. “елефонът за записвани€ е 0888 73 17 50.

—ами€т той е човек с повишена сетивност и свръхспособности. ѕознават го като един от индиговите българи от първа вълна индиго, ко€то се по€в€ва в десетилетието 1970-80 г. «авършил е икономика в —вищов. »ма дарбата да вижда повече от това, което виждат всички останали, от повече от 15 г. ћоже и да спира земетресени€. “ой работи с 13-чакрена енергийна система, ко€то тепърва ще става известна, защото до този момент хората зна€т и говор€т за седем чакри.
ј ќ „ќ¬≈  »— ј ƒј –ј«Ѕ≈–≈  ј Џ¬ ÷¬я“ ѕ–≈ќЅЋјƒј¬ј ¬ Ќ≈√ќ¬ј“ј ј”–ј, може да се възползва от аура камерата, ко€то ƒе€н има. »зследването струва пари, но затова пък дава информаци€ за биополето, за миси€та ни на зем€та, както и за това дали енергийното поле на човек е нарушено. јура камерата има способността и да открива лъжегадателите и шарлатаните.

Д¬сичко опира до основните чакри, които в човешкото т€ло са седем. Ўестата е по-попул€рна като третото око на човек, а седмата вече е работата с духа. Ќа снимката, ко€то камерата прави, се вижда дали тези две чакри са със силна енерги€. јко е така Ц чудесно, но ако те имат ниски стойности, изобщо не можем да говорим за €сновидствоУ, усмихва се рейки учител€т. —пециален софтуер превръща информаци€та на камерата в снимка. Ќа не€ се вижда аурата във формата на €йце, оцветено в н€кои от 12-те цв€та - от тъмночервен до б€л.
Ќай-разпространени са т.нар. Джълти хораУ, които са най-земните. » много р€дко се срещат белите, одухотворени личности. јко в аурата ви преобладава виолетови€т цв€т, значи сте харизматични и чувствителни, артистични личности и т. н., и т.н.

Д огато човек живее в хармони€ със себе си и със света, никой не може да пробие енергийни€ му щит. јко н€кой иска универсална рецепта Ц това е. »наче в книгата съм дал н€колко техники и упражнени€, с които всеки сам може да напредне в духовното си развитие, да се самообразова и да помъдрееФ, казва още ƒе€н. » не крие, че гол€мата му цел е да обедини духовните хора, които ще помогнат на Ѕългари€ да премине в следващото измерение и да продължи да живее и след 21 декември 2012 г.
¬—»„ ќ “ќ¬ј ≈ ќѕ»—јЌќ ¬  Ќ»√ј“ј ћ” Дј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»яФ. “€ разказва за негови€ живот и за чудесата, които му се случват още от дете.
ДЌека да кажем, че хората, които работ€т с шеста и седма чакра, имат индиго виолетов и б€л цв€т в аурата, те са чувствителни и различни, със силна интуици€. “ова ги отличава и първата вълна от такива хора са родени в десетилетието 1970-1980. “е са силни енергийни воини и са оцелели както аз, защото са минали през различни видове строеве. ѕри т€х несъзнателното ментално изключване се случва на час и половина. »ли да го кажем още по-разбираемо, на всеки час и половина тези хора, съвсем без да искат, спират да слушат разговора или да участват в заниманието си, и мисълта им отлита към ¬селенатаФ, разказва ƒе€н.

—лед това об€сн€ва, че втората вълна от индиго личности се по€в€ва от 1980 до 1990 г. “е са по-меки по душа, хармонизирани са и лесно раними. ћинават на по-високи вибрации на всеки 30 мин. ¬ годините между 1900-2000 се раждат следващата вълна от свръхсетивни българи, които влизат във връзка с ¬селената на 15 мин. “ези хора са силни и издръжливи, трудно се съсредоточават на земно ниво. ДЌаричат се още андрогенни същества. —пециално за родителите на такива деца искам да кажа, че е много важно да не им натрапвате чувството за вина, защото те н€мат такова. “ака се по€в€ва агреси€та у т€х, те остават неразбрани, затова и гол€ма част от тези деца просто не искат да ход€т на училище, където учат несъществени неща. ј т€хната миси€ е да опазват пространстватаФ, разказва още ƒе€н. » описва тези деца като деца с изключително силна енерги€, ко€то пон€кога те използват и за да навред€т. «а т€х той е създал фондаци€та си Д—ириус 2018Ф, за т€х прави и специални центрове.

ѕрез 2000-2010 г. е следващата вълна от индигови хора. “ези деца са с отворено съзнание, затова говор€т като възрастни още преди да са пораснали. ћогат добре да манипулират, да лъжат, но също така могат много силно да обичат. ћежду т€х ще има добри художници. ј до 2020 г. ще се роди петата вълна индигови хора. Д≈то, това са възрастни души, пр€ко свързани с ¬селената. Ќе им се сърдете, ако не разговар€т с вас, защото те ще контактуват само с хората, с които жела€т. “€хната миси€ е те да помогнат на «ем€та да премине в четириизмерното пространствоФ, довършва описанието на бъдещите индигови хора ƒе€н.

» уточн€ва, че индиговите личности са четири типа. ѕървите много приличат на родените под властта на зоди€ –ак Ц чувствителни и раними. ¬торите са виолетовите хора, които са и енергийните воини. “рети€т тип са т.нар. кристални хора. “е са взели чертите на хората, родени под знака на зоди€ –иби Ц обичат всичко и всекиго, но са изключително чувствителни и много често плачат, но любовта за т€х е по-различно чувство. » четвъртите са белите хора, които са трансцедентални, космически същества, от други измерени€. ¬ момента в Ѕългари€ 30% от индиговите личности са именно бели.

ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев