Get Adobe Flash player

ћедиа

¬идове индиго

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

“ака изглежда снимка на индигов човек, направена с аура камера≈дно устройство, струващо хил€ди долари, е на път да сложи край на ширещата се практика всеки трети у нас да се мисли за €сновидец и да печели от това. ≈динствената по рода си в Ѕългари€ аура камера е в състо€ние да показва дали наистина притежавате свръхспособности по един доста простичък начин.

Д¬сичко се свежда до основните чакри, които в човешкото т€ло са 7 на брой. 6-тата е тази, ко€то се отнас€ за т.нар. €сновидци, или това е Дтретото окоУ на човек, а седмата зас€га работата с духа. јко тези две чакри са с ниски стойности и това се вижда на снимката, направена с аура камера, то за какво €сновидство говоримУ, смее се рейки учител€т ƒе€н  олев, който се занимава с духовни практики от 17 години и е човекът, който разчита и анализира резултатите от аура камерата. “€ пък от сво€ страна представл€ва една почти обикновена уеб камера, свързана с компютър и конзола, отчитаща чрез допир на ръката силата на биополето ви. —пециален софтуер превръща всичко това в снимка на аурата, на ко€то се вижда аурата ви във формата на €йце, оцветено в н€кои от 12-те цв€та, а именно от тъмно-червен до б€л.

¬секи цв€т отговар€ на н€какъв тип характеристика, като най-разпространени са т.нар. Джълти хораУ, които са и най-земните. Дƒоста по-р€дно се срещат белите Ц те са одухотворени, наричат ги пришелци от други светове. ¬иолетовите също са интересни.“ова са артистичните, чувствителните, харизматичните личности. «елените пък са социални, хармонични и естествениУ, по€сни ƒе€н  олев пред Д¬секи денУ и ни успокои, че аурата е наши€т щит и само добре обучени хора могат да го проби€т. Дјко се приложи терапи€ за енергийна защита съвсем може да се намали опасността от пробивУ, допълни той и препоръча: УЅъдете позитивни- това е най-сигурни€т път към хармони€таФ.

¬същност основната функци€ на аура камерата не е да преследва шарлатани, които обещават да ви развал€т черната маги€ срещу н€колко хил€ди или да анализира наличието или отсъствието на баланс между дух, т€ло и душа, а да открива индигови деца. ДЌа този етап това е единствени€т измислен ефективен начин за разпознаването им. ÷елта ни е да създадем ‘ондаци€, ко€то да се занимава с тези по-особени, по-чувствителни същества, за да не чувстват изолирани, защото държавата не прави нищо за т€хУ, об€сн€ва още ƒе€н и допълва: Д“е живе€т между нас, но се кри€т, защото никой не ги разбира и търс€т себеподобни, за да общуват с т€х-ние искаме да ми дадем тази възможностУ.

—поред най-попул€рните теории децата индиго са новите хора на хил€долетието. “е са хиперактивни, за т€х авторитетите не важат и образованието като такова не ги удовлетвор€ва, не се нужда€т и не приемат съвети. “е са тук, за да разклат€т устоите на хил€долетното разбиране на човечеството за правилно, морално и духовно. Д√оворил съм с политици, с надеждата, че ще ми помогнат да създадем организаци€, ко€то да подкреп€ индиговите хора у нас, но единственото, което получавах бе ръкостискане, потупване по рамото за хубавата иде€ и това еУ, не крие разочарованието си ƒе€н, който е приел това като сво€ миси€.

ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев