Get Adobe Flash player

ћедиа

¬идове индиго

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

ƒе€н  олев - јура камера

- √-н  олев, определ€те се като индиго личност от първата вълна.  акво точно значи това?

- ќще от малък се чувствах различен, правех си каквото си искам. ј по време на комунизма това беше доста странно. Ќе исках да ход€ на училище, намирах го за загуба на време. ѕостепенно развих енергийните си способности, започнах да виждам, да общувам с галактиката.

- «авършили сте икономика и маркетинг. “ези неща не са ли малко странни за един рационален човек?

- ќт малък имам интуици€ и съм убеден в това, че има сила, ко€то създава хармони€та и любовта, не се подчин€вам на никакви закони, чувствам се тотално свободен. ƒълго време б€х самотен, н€кои ме см€таха за луд, като ме слушаха какво говор€, но добре, че се по€виха и по-малките, които са страшна сила. —ега работ€ за изграждането на духовни центрове. ¬ече има в —офи€. —ега започваме и във ¬арна, предстои и в ’асково и “ърново.

-  акво ще правите там, каква е целта ви?

- ўе помагаме на учители и родители да разберат тези деца и да се научат да живе€т с т€х.

- “ърс€т ли ви учители?

- ƒа, традиционната система в училище се оказва тотално неподготвена за новите деца. »дват учители, ужасени, че децата ги питат за галактики, говор€т им абсурдни за представите им неща. ƒруги се интересуват от сложни математически формули, които се учат в университета, и също шокират педагозите. 6-годишни им разказват как са отворили измерението. —ъщевременно половината от 90-ти набор например са неграмотни.

- ѕроблемът с липсата на концентраци€ излиза все по-често на преден план.

- “ака е. ¬ъзрастните се шокират, че родените през 90-те г. на минали€ век например непрекъснато питат: У акво, защоФ, като че ли изведнъж се сепват и се връщат отн€къде. “е се изключват на всеки 15 минути, става дума за несъзнателно ментално изключване, ход€т си в н€какви техни светове и се връщат. «а т€х училището е пълен абсурд, те са готови веднага да го напуснат. ѕървата вълна индиго - родените през 70-те г., се концентрират на 1,5-2 часа, втората - през 80-те години - за половин час. —лед 2000 г. вече се раждат галактически деца. „аст от т€х почти не общуват с родителите си, а същевременно спират случайни хора по улицата, говор€т им за галактически войни, об€сн€ват им какво ще стане с Ѕългари€, ко€то е избран народ и т.н.

- ƒоколко е масова тази тенденци€?

- √ол€ма част от представителите на съответното поколение имат тези характеристики.

-  акво съветвате учителите и родителите?

- –одителите, особено на родените през последните години, тр€бва да свикнат, че тези деца не са техни, че са галактически. ”чителите тр€бва да се примир€т и просто да ги пуснат да завършат, освен ако не се промени радикално системата. ≈динствени€т разумен подход е просто възрастните да слушат децата, защото те са родени със знани€, умени€ и миси€, непон€тни за т€х.

ѕълната стати€ може да прочетете на адрес: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=932250

ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев