Get Adobe Flash player

ћедиа

¬идове индиго

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

ƒе€н  олев, јура камераƒе€н  олев прави изследвани€ с аура камера вече две години. — не€ може да снима енергийните полета и въздействи€та им на всеки човек и оттам да оцени кой каква духовна сила има. —ъщо той се занизана с проблемите на индиговите деца и се опитва да им помогне да се интегрират. “ези малчугани, които са започнали да се раждат от 1970 година насам, работ€т предимно с д€сната половина от мозъка си, силно интуитивни са и са много духовни.  олев казва, че от две години при €сновидци и лечители да дойдат при него, за да се изследват и да докажат способностите си, но никой не се престрашава.

-√-н  олев, какво представл€ва аура камерата?

-“ова е уред, който измерва аурата на човека, баланса на ин и €н - на положителната и отрицателната енерги€. — не€ могат да се определ€т и т.нар. индигови хора. “е са четири типа - индигови, виолетови, лавандулови и бели. Ќа аура камерата може да се види дали имаш отрицателно въздействие - маги€, енергийна атака. Ќад главата на всеки от ас има щит, изграден от енер-и€. Ќа снимката от аура камерата се вижда дали този щит е нарушен.

ћоже да се ¬»ƒ» » емоционалното състо€ние на човека. ”реговитедът е руски и гарантирам, че не е свързан със световна сателитна мрежа. «ащото, каквото и да отчетат американските уреди, то мигновено се изпраща до сателит и вече заинтересованите хора зна€т къде има индигов човек например. «атова аз взех този уред от –уси€.

-ј как може човек да възстанови щита си срещу енергийното въздействие?

-“очно за това помагам - прави се ц€лостно енергийно балансиране. јурата се отвар€ и чакрите се изчистват. ѕри мен например работ€т хората от третата вълна, те. родените между 1990 и 2000 година. «ащото и за тези деца тр€бва да има перспектива, а те са отхвърлени в момента от обществото. “е са дошли на «ем€та, а н€мат насока, н€мат кой да ги подкрепи. «атова бабите и д€довци то тр€бва да обърнат внимание на своите внуци, дори и на по-малките, тези от четвъртата вълна, родени между 2000 и 2010 година. “р€бва да ги слушат, въпреки че са странни и различни. Ќо те пристигат от други звезди директно тук. “р€бва да живеем в разбирателство с т€х.

-–азкажете малко повече за вълните и поколени€та.

-јз съм от първата вълна - родените от 1970 до 1980 година. “ова са енергийни воини, които върв€т напред, разриват всичко около себе си. ¬тората вълна са следващото десетилетие. “е са люб€щите хармонизатори, те тр€бва да покажат на хората на «ем€та, че тр€бва да има духовност и хармони€. “ретата вълна е от 1990 до 2000 година. “е приличат на първите. “е реално Дизключват" на всеки 15 минути от нашето пространство и Дсе включват" в друго - извън «ем€та. „етвъртата вълна Дизключва" на всеки пет минути. “ова са родените до 2010 година. ѕетата вълна вече е директно аклймш към галактиката и към ¬селената. “е са светли същества, които имат гол€ма сила. Ќикой не може да им вли€е насилствено, те просто са различни. ’ората, родени преди и след 1970 година, имат разлики не само в ƒЌ . става дума и за индигов спектър в аурата.

-»дват ли да се изследват €сновидци и магове и може ли да се разбере дали са способни на нещо?

-ћоже да се откри€т техни способности, но не идват.

-—трах ги е?

-≈стествено. ¬икам ги от две години, но не идват. ќписах ги дори в книгата си ко€ от €сновидките колко взима. »скат луди пари от клиентите си, защото казват - ти имаш маги€. ¬ъзползваха се от това, че допреди две години н€маше аура камера у нас.

—ега може да се види всичко черно на б€ло, с доказателство - имаш ли маги€ или не. ќстаналото е шарлатани€. ј тук след енергийното балансиране се прави ново измерване и можеш да видиш точно къде е въздействано върху теб. ”никалното при нас е, че се смесва духовното с науката.

- акво ще стане през 2012 година? ўе свърши ли светът?

- —поред календара на маите от епоха на тъмнина ще преминем към зазор€ване.

-Ќа много места разказвате, че Ѕългари€ като ц€ло има аура.  аква е т€, какъв народ сме ние?

-Ќие сме избран народ, това е първата държава, ко€то е създадена на «ем€та 15 000 години пр. ’р., това е кра€т на јтлантида. “огава е създадена държавата' »дел. жителите в не€ са се нари-' чали булгари, или Дхора с вълчи кожи". ѕо различни изчислени€ i ние, българите, и потомците ни' по ц€л св€т в момента сме около 3 млрд. души.

Ќие наистина сме избран народ но други нации ни тъпчат и съзнателно ни заличават. “р€бва да се знае, че състо€нието ни в момента е наложено съзнателно. ќстав€т хората с африкански доходи и европейски цени - пореден опит да ни заличат. Ќо е важно да се знае. че ние сме избрани€т народ. ¬се още се мълчи и за уникалните гени, които носим, а те са най-силните на «ем€та. » затова други народи се опитват да ни заличават -от страх. “ака че наши€т народ не е малък. Ќие сме основателите на световните родове. ќттук тръгват ацтеки, май и т.н. ƒоказано е, че китайците изграждат ¬еликата китайска стена заради нас. » хан јтила е българин. Ќо всичко това се крие. «ащото, ако знаем, че сме велик народ, ще имаме устрем да вървим напред. ј наши€т народ има гол€мо бъдеще, изплатил си е кармата към света.

-»ма ли енергийни атаки към Ѕългари€?

-Ќепрекъснато и отвс€къде. Ќо са сбъркали народа, който си мисл€т, че могат да заличат така лесно.ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев